Hwam

Bålet kan ikke brænde uden:

 • Tilstrækkelig ilt
 • Tilstrækkelig høj temperatur
 • Tilstrækkelig mængde brændsel


- Derfor skal du sikre de optimale betingelser for, at disse tre ting er til stede.

Skab hurtig høj temperatur

Brændeovnen er designet til at give rette mængde luft på rette sted. Du skal med bålet skabe de optimale betingelser for at få en hurtig høj temperatur.
En hurtig høj temperatur i brændkammeret skabes med den rette optænding.

Korrekt opbygning af bål til optænding

Det anbefales altid at bruge top-down optænding, hvor der tændes op i toppen af bålet.
Brændslet varmes op ovenfra og nedefter, imens den første forgasning afbrændes i flammerne, således starter man en miljørigtig forbrænding op.
Tips

Optændingspinde & brænde

Få tips til at sikre at din optænding går bedst og nemmest muligt - følg nedenstående punkter og du er godt på vej.


Optændingspinde

 • Tykkelse 2-4 cm
 • Længde som brændkammeret - 2 cm
  Træet skal kunne ligge på kryds og tværs
 • Fugtighed 12-18% 


Brænde

 • Tykkelse 6-9 cm
 • Længde afhængig af brændeovn
 • Der bør være min. 2 cm luft til begge sider og træet skal kunne ligge helt ned
 • Fugtighed 12-18%