Hwam
CSR

HWAM A/S har i 2022 aktivt sat CSR på dagsordenen

Målet med en tydelig rammesætning for CSR-arbejdet er at forstærke bæredygtig opmærksomhed og tiltag som en naturlig del af hverdagen i alle led i organisationen og med respekt og omtanke for miljøet, økonomien og menneskene.

HWAMs kerneværdier er at opføre sig loyalt, ansvarligt, troværdigt og respektfuldt i enhver henseende. Det gælder i vores indbyrdes forhold som kolleger på arbejdspladsen, i relation til vores kunder og samarbejdspartnere, og i vores opførsel og ageren i såvel det omkringliggende samfund, som på verdensplan.

HWAMs ambition er, bid for bid, at indarbejde CSR i alle områder af vores forretning og sikre, at vi er gearet til at imødekomme stigende krav og forventninger fra omverdenen, herunder stigende lovgivningsmæssige krav. Vi ønsker desuden kontinuerligt at bidrage til en endnu højere grad af social ansvarlighed, FNs verdensmål og ikke mindst tiltag i den grønne omstilling.


CSR

Social ansvarlighed

Medarbejderne på HWAM

Social ansvarlighed omhandler i høj grad vores medarbejdere, som er HWAMs vigtigste aktiv.

I HWAM prioriterer vi således at opretholde et højt niveau af sikkerhed og sundhed samt undgå fysiske og psykiske skader. Trivsel og arbejdsmiljø er derfor blandt vores højest rangerende fokusområder når det gælder medarbejderne.


CSR

HWAM og FNs verdensmål

Hos HWAM har vi dagligt fokus på følgende 5 verdensmål:

3.   Sundhed og trivsel

5.   Ligestilling mellem kønnene

7.   Bæredygtig energi

8.   Anstændige jobs og økonomisk vækst

12. Ansvarligt forbrug og produktion

CSR

Grøn omstilling

Omstilling til en grønnere og mere bæredygtig fremtid er en løbende proces, der har sit udspring på strategisk niveau, og kræver involvering af alle medarbejdere på tværs af virksomhedens forskellige afdelinger.