Korrekt optændig i din brændeovn

Her på siden får du vejledning i optænding og fyring i din brændeovn.

 Første gang du fyrer i din nye brændeovn

Første gang der fyres i brændeovnen, skal der fyres forsigtigt, da alle materialer skal vænnes til varmen. Den lak, brændeovnen er lakeret med, hærder ved første indfyring. Lågen skal derfor åbnes meget forsigtigt, da der ellers er risiko for at pakningerne hænger fast i lakken. Desuden vil lakken give nogle lugtgener første gang, der fyres. Sørg derfor for god udluftning i rummet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at handsken der følger med brændeovnen, godt kan slide malingen af, når lakken ikke er hærdet tilstrækkelig. Pas derfor altid på ikke at berøre selve lågen under de første 2-3 indfyringer.

Optænding i din brændeovn

Reguleringsstangen for primær og sekundær luft sættes til maximum med uret (max. primærluft).

Læg kløvede optændingspinde svarende til ca. 2-3 stk. træ (omkring to kg) ind i brændeovnen. Læg to stk. optændingsblokke ned imellem de øverste lag optændingspinde. Antænd ovenfra (top-down) og lad ilden stille brede sig. 

Under indfyringen kan der dannes kondens på indersiden af glasset. Til afhjælpning af dette, åbnes lågen ca. 5 cm og holdes den i denne position til glasset igen er klart (ca. 30 sek.). Når der er god ild i alle optændingspindene, stilles reguleringsstangen i midterposition. 

Se video om korrekt optænding her
(Watch a video about how to light your stove here)

Luk: Optænding i din brændeovn Læs mere: Optænding i din brændeovn

Påfyring

Når der ikke er flere synlige, gule flammer, og et tilpas glødelag er opnået, kan der indfyres på ny. Der er et tilpas glødelag, når træstykkerne falder fra hinanden, og gløderne lyser ved rysteristen. Læg 2 - 3 stykker nyt brænde, (op til 1 kg pr. stk), ind i brændeovnen. Der skal ikke regule­res yderligere på brændeovnen, det klarer automatikken. 

Temperaturen kan dog reguleres op eller ned med reguleringsstangen. I position minimum (til venstre), formindskes forbrændingen, og brændetiden forlænges. I position maksimum (til højre), øges forbrændingen, og brændetiden forkortes.

Vent med hver ny indfyring, til glødelaget igen er tilpas lavt. Under forbrænding vil brændeovnens udvendige flader blive varme, og der skal udvi­ses fornøden forsigtighed.

Regulering af brændeovnen

Regulering af primærluft (kommer op igennem risten i brændeovnen). Regulering sættes til venstre for minimums luft og til højre for maksimum luft. Sekundær luften kommer ind gennem spalten/hullerne i bagpladen. Rudeskylsluft kommer ind i toppen og siderne af ruden.

Luk: Fyring med kul, briketter og energikoks Læs også: Fyring med kul, briketter og energikoks

Cookiepolitik

Hos HWAM A/S anvender vi cookies på hwam.dk. Cookies giver os information om hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os så vi kan give dig så god en oplevelse som muligt, når du er på besøg her.

Vi bruger primært vores cookies til trafikmåling. Denne information deles med 3. part.
Du kan læse mere om vores cookies her

OK